Internat

SOSW Oświęcim
A A A

30 września 2019

30 września 2019
Słodki Dzień Chłopaka
P. Basia Bieda i p.Sylwia Ćwiękała zorganizowały w internacie - "Słodki, Dzień Chłopaka".
Internatowym  przystojniakom  - Wszystkiego najlepszego 😊 heart

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat