Internat

SOSW Oświęcim
A A A

3 marca 2022

3 marca 2022
Turniej tenisa stołowego

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat