Internat

SOSW Oświęcim
A A A

28 maja 2019

28 maja 2019
Bezpieczne wakacje
Samorząd internatu zorganizował spotkanie na temat bezpieczeństwa podczas wakacji.
Przypomniano wychowankom zasady bezpiecznego zachowania podczas letniego wypoczynku, umiejętne i odpowiedzialne korzystanie z telefonów alarmowych.
Wychowawca, p. Robert  Kukowski,  przeprowadził szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. 

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat