Internat

SOSW Oświęcim
A A A

25 stycznia 2017

25 stycznia 2017
Apel samorządu - Bezpieczne ferie
25 stycznia p. Miłosz jako opiekun samorządu poprowadził apel porządkowy.
Głównym tematem było BEZPIECZEŃSTWO podczas ferii zimowych.
Miłym akcentem na koniec apelu było wręczenie nagród zwycięzcom turnieju bilardowego,
w którym pierwsze miejsce zajął Kamil Pastuszka, drugie Janek Stanek a trzecie 
Wiktoria Szerszeń

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat