Internat

SOSW Oświęcim
A A A

23 października 2023

23 października 2023
Apel o szkodliwości palenia
Apel o szkodliwości palenia papierosów i E-papierosów oraz długoletnich skutkach palenia, został w całości przygotowany przez wychowanków grupy pierwszej.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat