Internat

SOSW Oświęcim
A A A

21 marca 2024

21 marca 2024

EKO-SOTKANIE nr 2

 


Na naszym następnym Eko - Spotkaniu poruszyliśmy tematykę dotycząca recyklingu: rozwiązywaliśmy ekologiczną krzyżówkę, obejrzeliśmy film pt. „tropem odpadów” oraz mogliśmy sprawdzić swoją wiedzę o tym jak długo rozkładają się śmieci.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat