Internat

SOSW Oświęcim
A A A

18 września 2023

18 września 2023
Zajęcia integracyjne na świeżym powietrzu gr. III i IV

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat