Internat

SOSW Oświęcim
A A A

18 września

18 września
Ognisko integracyjne. Wybory do samorządu.
Opiekunowie samorządu zaprosili wszystkich wychowanków na ognisko integracyjne.
Kandydaci do samorządu zaprezentowali się koleżankom i kolegom.
Po ognisku, w jadalni  zapoznano wychowanków z zasadami wyborów i przeprowadzono głosowanie.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat