Internat

SOSW Oświęcim
A A A

18 październik 2023

18 październik 2023
Dyskoteka integracyjna- przeboje lat 80'

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat