Internat

SOSW Oświęcim
A A A

17 maja 2017

17 maja 2017
Wycieczka do Międzybrodzia
17 maja wychowankowie z grup I, II i VI byli na wycieczce w Międzybrodziu Żywieckim.
"Zdobyli" górę Żar oraz pływali statkiem po jeziorze Żywieckim.
Zwieńczeniem wyprawy było pieczenie kiełbasek przy ognisku.
Wycieczkę zorganizowała pani Marzenka.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat