Internat

SOSW Oświęcim
A A A

17 czerwca 2021

17 czerwca 2021
Projekt "Już pływam"
       Ostatnie dwa spotkania na basenie w ramach projektu "Już pływam" poświęcone były bezpieczeństwu przebywania nad wodą. Po krótkiej pogadance przypominającej najważniejsze zasady bezpiecznego spędzania czasu nad wodą i korzystania z kąpielisk, dziewczyny przystąpiły do działań praktycznych. Uczyliśmy się technik holowniczych   wspomagających   bezpieczny  powrót  do  brzegu  osoby   zmęczonej.  Spróbowaliśmy   także  pływać i udzielać pomocy z wykorzystaniem podstawowego sprzętu ratowniczego jakim jest boja samopływająca tzw. SP (espek).

 

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat