Internat

SOSW Oświęcim
A A A

13 stycznia 2020

13 stycznia 2020
Turniej warcabowy

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat