Internat

SOSW Oświęcim
A A A

13 Lutego 2023

13 Lutego 2023
Walentynki Internatu
Samorząd Wychowanków Internatu wraz z opiekunami przekazał walentynkowe laurki wraz z zawartymi w nich serdecznymi życzeniami, które składaliśmy w "walentynkowej skrzyni". Wspólne tańce w rytmie muzyki urozmaiciły naszą imprezę walentynkową. 

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat