Internat

SOSW Oświęcim
A A A

13 czerwca 2019

13 czerwca 2019
Zakończenie roku szkolnego w internacie

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat