Internat

SOSW Oświęcim
A A A

12 maja 2023

12 maja 2023
Wspólny Grill z gośćmi z Niemiec 

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat