Internat

SOSW Oświęcim
A A A

11 października 2021

11 października 2021
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
Pani pedagog S. Magiera w dniu 11.10.2021 zaprosiła wychowanków na spotkanie dotyczące Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego przypadającego na dzień 10 października . Wychowankowie zapoznani zostali z informacjami dotyczącymi zdrowia, pomocy psychologicznej w szkole, internacie i poza placówką.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat