Internat

SOSW Oświęcim
A A A

11 kwietnia 2023

11 kwietnia 2023
Konkurs plastyczny ”OLIGOIMPRESJE – wizja nieba i piekła”
 

Dziewczęta z grup III i IV przygotowały prace plastyczne ilustrujące niebo i piekło. Organizator konkursu SOSW im. Jana Pawła II w Jaworznie zasugerował artystom swobodną interpretację tematu. A dziecięca fantazja nie ma granic, co widać na załączonych obrazkach.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat