Internat

SOSW Oświęcim
A A A

11 kwietnia

11 kwietnia
" Wirtualne życie - realne problemy " - szkolenie
W dniu 11 kwietnia w naszej placówce odbyły się warsztaty z panem Piotrem Rychłym
pt. „ Wirtualne życie - realne problemy " jest to dalszy ciąg projektu 
Dzieciaki Interneciaki " prowadzonego przez panie B.Jakóbik, I.Pasternak i S.Magierę. 

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat