Internat

SOSW Oświęcim
A A A

10 grudnia 2020

Apel samorządu
Apel samorządu
Apel samorządu "Bezpieczne Ferie"
Jak co roku przed feriami odbył się apel samorządu poruszający niezwykle ważną tematykę bezpieczeństwa w trakcie spędzania czasu wolnego.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat