Internat

SOSW Oświęcim
A A A

1 marca 2021

1 marca 2021
Zajęcia ruchowo- taneczne
Cyklicznie w każdy poniedziałek Pani Renia i Pani Jola prowadzą zajęcia ruchowo- taneczne dla chętnych wychowanków Internatu.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat