Gimnazjum

SOSW Oświęcim
A A A

W Teatrze Cieni

W Teatrze Cieni
W Teatrze Cieni
"Nie bój się cieni. One świad­czą o tym, że gdzieś znaj­du­je się światło."
Oscar Wilde
   4 kwietnia 2014r. odbyła się inauguracja zajęć w ramach realizacji programu profilaktyczno - wychowawczego "Kamienne miasto".
   Uczestnicy kółka teatralnego "Nieprzeciętni" przygotowali teatr cieni, który rozpoczął cykl spotkań integracyjnych. Celem zajęć będzie radzenie sobie z przejawami agresji i z własną złością. Uczniowie będą uczyli się odpowiedzialności za własne działania. 
Podczas pierwszych zajęć warsztatowych uczniowie pracowali w grupach i indywidualnie wykonując plakietki z emocjami oraz  przygotowując uśmiechnięte muffinki.
   Wszyscy uczniowie zostali przyjęci do programu "Kamienne miasto". Otrzymali książeczki uczestników, które będą uzupełniane podczas kolejnych zajęć.
                              
                                                                            
 
==>>więcej zdjęć 

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat