Gimnazjum

SOSW Oświęcim
A A A

Tobie Szkoło ślubujemy...

Tobie Szkoło ślubujemy...
16 października w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej oraz ślubowanie uczniów klas I gimnazjum.
   Wdzięczni sztubacy dziękowali nauczycielom i pracownikom szkoły przysłowiowym wierszykiem i piosenką. Krzysztof Kołacz złożył na ręce Pani Wicedyrektor Aleksandry Tworzydło list z podziękowaniami dla nauczycieli za trud, jaki wkładają w wychowanie i naukę swoich uczniów.  
   Następnie pierwszoklasiści w obecności Polskiej Flagi, Pani Wicedyrektor Aleksandry Tworzydło,  Pani kierownik Internatu Małgorzaty Zakutyńskiej, rodziców, nauczycieli, wychowawców, pracowników szkoły i  starszych kolegów  z wielkim przejęciem i powagą złożyli ślubowanie. Słowa przysięgi odczytała przewodnicząca Gimnazjum Natalia Jakóbczyk. Gimnazjaliści zobowiązali się do: dbania o honor i dobre imię Szkoły, zachowywania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka, odnoszenia  się z szacunkiem do rodziców, nauczycieli i innych osób dorosłych, bycia dobrymi kolegami oraz jak najlepszego wypełniania obowiązków szkolnych i dbania o piękno mowy ojczystej. Tak oto po uroczystym przyrzeczeniu pierwszoklasiści zostali oficjalnie przyjęci do społeczności szkolnej i stali się jej  pełnoprawnymi uczestnikami. Pani Wicedyrektor złożyła uczniom gratulacje i życzenia, a następnie wręczyła Dyplomy pasowania na Gimnazjalistę.
   Dalsza część akademii miała formę konkursu. Zgromadzone Grono Pedagogiczne i uczniowie mieli okazję obejrzeć rywalizację pomiędzy uczniami i nauczycielami. Uczestnicy obu drużyn musieli wykazać się wieloma umiejętnościami. Przyszło im zmierzyć się z takimi zadaniami jak: Quiz o szkole, „Tańce połamańce”, karaoke, „Jaka to melodia?”, „Poetą być”, „Zgadnij kto to”. Rywalizacja była bardzo zacięta i zakończyła się remisem. Na koniec akademii uczniowie wręczyli nauczycielom własnoręcznie wykonane upominki i kwiaty.

==>>więcej zdjęć  

 

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat