Gimnazjum

SOSW Oświęcim
A A A

Spotkanie z funkcjonariuszem Policji

Spotkanie z funkcjonariuszem Policji
W ramach działań profilaktycznych 14  stycznia 2015 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z aspirant z zespołu ds.  Nieletnich i Patologii  – Panią Marzeną Ptasińską.
         W ramach działań profilaktycznych 14  stycznia 2015r. w naszej szkole odbyła się prelekcja z aspirant z zespołu ds.  Nieletnich i Patologii  – Panią Marzeną Ptasińską, której głównym tematem była odpowiedzialność prawna nieletnich oraz cyberprzemoc. Funkcjonariusz policji omówił z uczniami zagadnienia spraw nieletnich w tym akty prawne, którym podlegają. Gimnazjaliści poznali rodzaje przestępstw i wykroczeń, jakich najczęściej dopuszczają się nieletni. Ponadto dowiedzieli się o konsekwencjach wynikających z popełniania różnych czynów karalnych przez nieletnich. Pani aspirant uświadomiła młodzież, iż w dobie komputeryzacji nawet najmniejsze wykroczenie czy przestępstwo jest dokumentowane, dlatego czasami drobny wyskok może zaważyć na przyszłym życiu.
       Kolejnym ważnym tematem poruszonym przez Panią policjantkę był problem cyberprzemocy. Uczniowie dowiedzieli się, jak należy reagować na groźby, nękanie, naruszanie czci czy dóbr osobistych płynących z Internetu. Wszyscy  zapoznali się  z dekalogiem cyfrowego obywatela.
       Spotkanie z Panią Marzeną Ptasińską zorganizowała pedagog szkolny – pani Barbara Frączek.

 Serdeczne podziękowania dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu za pomoc w realizacji spotkania.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat