Gimnazjum

SOSW Oświęcim
A A A

Projekt edukacyjny klasy IIGa

Projekt edukacyjny klasy IIGa
Klasa II Ga za temat projektu edukacyjnego obrała „Pierwszą pomoc, która ratuje życie.”
     Przedstawione zagadnienie będzie realizować w terminie od lutego do maja 2014 roku. Głównym celem przedsięwzięcia jest nabycie umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, a także uwrażliwienie na  przemoc i agresję.
      Musimy pamiętać, że każdy z nas może  w każdej chwili znaleźć się w sytuacji, kiedy  potrzebna będzie znajomość podstaw w udzielaniu pierwszej pomocy. Zdobytą wiedzą oraz umiejętnościami uczniowie podzielą się wieńcząc projekt pokazem dla wszystkich klas oraz grona pedagogicznego.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat