Gimnazjum

SOSW Oświęcim
A A A

Projekt edukacyjny klasy II Ga.

Projekt edukacyjny klasy II Ga.
W bieżącym roku szkolnym klasa II Ga realizowała projekt edukacyjny
pod tytułem „Rodzaje odpadów i ich recykling  na terenie naszego miasta i okolicy”.
Do tematu podeszli z humorem, początek swych poczynań zawiera się w słowach:
 
To nie była łatwa sprawa,
znaleźć temat - to jest sprawa,
wszyscy dużo dziś myśleli,
co niektórzy posiwieli.
 
Minął dzionek, drugi, trzeci,
tydzień za tygodniem leci,
w  końcu tak się wysilili,
no i temat wymyślili.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat