Gimnazjum

SOSW Oświęcim
A A A

Podsumowanie akcji Góra Grosza

Podsumowanie akcji Góra Grosza
od 23 listopada do 4 grudnia 2015 r.
W dniach od 23 listopada do 4 grudnia 2015 r. w Szkole Podstawowej i Gimnazjum przeprowadzona była XVI Edycja Ogólnopolskiej Akcji „ Góra Grosza”. Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Dzieci bardzo zaangażowały się w w/w akcję – pieniędzy było naprawdę dużo. Tuż przed feriami odbyło się „wielkie liczenie”. Okazało się, że zebraliśmy aż 230 zł. i 60 gr. Nasi uczniowie dzięki tej akcji nauczyli się, że każda nawet drobna moneta może pomóc ich koleżance lub koledze. Nad sprawnym przebiegiem akcji czuwały nauczycielki Jolanta Stefańska i Elżbieta Jurecka.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat