Gimnazjum

SOSW Oświęcim
A A A

„Palenie jest słabe” w zdrowej rywalizacji!

„Palenie jest słabe” w zdrowej rywalizacji!
Zakończyliśmy  kolejny etap kampanii „Palenie jest słabe”. 21 października gimnazjaliści grali
 w edukacyjną grę komputerową.       

 
 Rywalizacja była bardzo zacięta. Zadanie polegało na ułożeniu 7 rozsypanych ilustracji w jak najkrótszym czasie.
      

Wyniki przedstawiają się następująco: 

                                                                                                                                                       
 
1.Dariusz    Wójcik (kl. 3Ga) 7minut 47 sekund (I miejsce)

2.Daniel  Dyrdoń (kl.3Ga) 8 minut 51 sekund (II miejsce)

3.Jarosław      Walus (kl.2Ga) 9 minut 42 sekundy (III miejsce)

4.Arkadiusz  Żak (kl.1Ga) 10 minut 16 sekund (IV miejsce)

5.Norbert Kocielnik (kl.2Ga) 10  minut 24 sekundy (V miejsce)

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat