Gimnazjum

SOSW Oświęcim
A A A

Owce w sieci

Owce w sieci

14 lutego uczniowie gimnazjum uczestniczyli w  spotkaniu z funkcjonariuszem policji.

W ramach działań wychowawczych i profilaktycznych 14 lutego 2013r.  w naszej szkole odbyło się spotkanie z Inspektorem ds.  nieletnich – Panią Marzeną Ptasińską, dotyczące  realizacji programu profilaktyczno-edukacyjnego o tematyce: Zagrożenia w sieci – profilaktyka, reagowanie, a takżeprojektu edukacyjnego  Owce w sieci.   

Gimnazjaliści zostali uświadomieni jak bezpiecznie i odpowiednio korzystać z Internetu. Funkcjonariusz policji wytłumaczył im netykietę, czyli zasady dobrego wychowania w wirtualnym świecie. Kolejnym ważnym aspektem spotkania było nauczenie dzieci krytycznego myślenia wobec dostępnych w Internecie treści. Spotkanie z Panią Marzeną Ptasińską zorganizował pedagog szkolny – Pani Aleksandra Korzeniowska.   

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat