Gimnazjum

SOSW Oświęcim
A A A

Ogólnopolska Kampania Profilaktyczno - Edukacyjna

Ogólnopolska Kampania Profilaktyczn - Edukacyjna
Ogólnopolska Kampania Profilaktyczn - Edukacyjna
W ramach Kampanii Pani psycholog M. Świętek przeprowadziła w klasach gimnazjalnych cykl spotkań mających na celu ograniczenie chorobą HIV.
Podczas spotkań z gimnazjalistami Pani psycholog przestrzegała przed ryzykownym zachowaniem w sferze kontaktów seksualnych i przed eksperymentowaniem ze środkami odurzającymi. Jednocześnie zachęcała młodych ludzi, by chcieli i potrafili „żyć bez ryzyka AIDS”.
Uczniowie poznali drogi rozprzestrzeniania się HIV, zrozumieli jakie zachowania są ryzykowne i nauczyli się odróżniać je od zachowań nie niosących zagrożenia zakażeniem HIV, także w kontaktach z ludźmi już zakażonymi.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat