Gimnazjum

SOSW Oświęcim
A A A

Hura ! Zakończyliśmy Projekt Edukacyjny "Pomagamy Ziemi- naszej planecie"

Projekt Edukacyjny "Pomagamy Ziemi- naszej planecie"
Projekt Edukacyjny "Pomagamy Ziemi- naszej planecie"

Od października 2012 r. do stycznia 2013 r. uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym realizowali projekt gimnazjalny „Pomagamy Ziemi-naszej planecie”.

Uczyli się jak oszczędzać wodę i energię elektryczną, porządkowali teren wokół szkoły, poznawali tereny zielone, zbierali i segregowali odpady, wykonywali plakaty, robili zdjęcia, układali komiksy i opowiadania o tematyce ekologicznej, rywalizowali między sobą w konkursie ekologicznym.

Uczniowie wzięli udział w wycieczce na składowisko odpadów komunalnych w Oświęcimiu. Mieli możliwość zwiedzenia obiektów z przewodnikiem, co pozwoliło na dokładne zaobserwowanie procesu segregacji odpadów.
Na podsumowanie projektu uczniowie zaprezentowali muzyczne widowisko ekologiczne przed widownią złożoną z kolegów – ze szkoły podstawowej i gimnazjum, nauczycieli oraz rodziców. Zgromadzeni mieli możliwość zapoznania się z etapami realizacji projektu i osiągnięciami uczniów poprzez przedstawioną prezentację multimedialną.

Wychowankowie gimnazjum klas trzecich otrzymali pamiątkowe dyplomy, które wręczyła pani dyrektor gimnazjum Aleksandra Tworzydło. 
 

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat