Gimnazjum

SOSW Oświęcim
A A A

Europejskie zalecenia

Europejskie zalecenia
W roku szkolnym 2013/14 w Gimnazjum realizowany jest projekt promocji Zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.
 
Koordynatorem programu jest E. Burblis. Program realizowany będzie przy współpracy nauczycieli: W. Jarzyny, B. Stachury, T. Krakowczyk i pani pielęgniarki B.Wójcik.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat