Gimnazjum

SOSW Oświęcim
A A A

Ekologia ważna jest, z bałaganem w śmieciach precz!

Zbiórka makulatury
Zbiórka makulatury
Zbieraj i segreguj śmieci
W tym jest przyszłość naszych dzieci
Tam gdzie czyste łąki, lasy
Chętnie spędzisz swoje wczasy!
Celem akcji jest zaktywizowanie całej społeczności szkolnej do działań związanych z segregacją odpadów – praktyczna edukacja ekologiczna, wdrażanie uczniów do ochrony środowiska poprzez pozyskiwanie surowców wtórnych.
Nad poprawnym przebiegiem akcji czuwa Samorząd Uczniowski Gimnazjum.
Podsumowanie  I semestru przedstawia się następująco:

KL Makulatura Punkty
I Ga 67 kg 24
II Ga 139 kg 88
III Ga 102 kg - 47
 
Każde zebrane 60 kg makulatury to uratowane 1 drzewo.
 
Gratulujemy tym, którzy podeszli do sprawy honorowo i wytrwale dążą do sukcesu.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat