Branżowa Szkoła I stopnia

SOSW Oświęcim
A A A

1% dla naszej szkoły

1% dla naszej szkoły
Wszystkim osobom, które przekazały
1% swojego podatku
na rzecz naszego Ośrodka

serdecznie dziękujemy!

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat