Branżowa Szkoła I stopnia

SOSW Oświęcim
A A A

Wybory do Samorządu Szkolnego - wyniki

4 października 2019
Wybory do Samorządu Szkolnego - wyniki
sprawdź, kto znalazł się na pierwszych miejscach!
     W dniu 27 września w naszej szkole zostały przeprowadzone wybory do Samorządu Szkolnego, którego opiekunami są Pani Dorota i Pan Adrian. Ogłoszenie wyników nastąpiło 4 października, podczas pierwszego w tym roku szkolnym apelu porządkowego. Po przeliczeniu głosów okazało się, że przewodniczącym szkoły został Andrzej Płonka z klasy III a Branżowej Szkoły I stopnia. Wybrano również dwóch zastępców: Jacka Flasza z klasy II a Branżowej Szkoły I stopnia oraz Jakuba Ołtarzewskiego z klasy I b Branżowej Szkoły I stopnia.
Ogłoszono także nabór do 3 sekcji: porządkowej, dekoracyjnej, kulturalno – oświatowej.
         Apel był również okazją do złożenia wszystkim chłopakom z naszej szkoły najlepszych życzeń z okazji ich święta oraz wręczenia im drobnych upominków przygotowanych przez panie nauczycielki oraz uczennice.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat