Branżowa Szkoła I stopnia

SOSW Oświęcim
A A A

W poszukiwaniu miejsc pracy

6 kwietnia 2022
W poszukiwaniu miejsc pracy
wizyta w MCDM w Oświęcimiu
   Realizując projekt „Aktywizacji zawodowej na lokalnym rynku pracy”, 6 kwietnia nasi uczniowie wybrali się do Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Podczas wizyty, młodzież mogła pooglądać zaplecze gastronomiczne: magazyny, kuchnie właściwą, miejsce wydawania dań oraz sale do spożywania posiłków. Uczniowie mieli również okazję zobaczyć pokoje i apartamenty części noclegowej. Po Centrum oprowadzała nas Pani Renata oraz uczniowie kształcący się w zawodzie „Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej”, którzy realizują w tym miejscu praktyki zawodowe.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat