Branżowa Szkoła I stopnia

SOSW Oświęcim
A A A

W akcji

21 kwietnia 2017
W akcji
czyli razem sprzątamy świat
    W dniu 21.04, jak co roku, uczniowie klas z ZSZ oraz SPdP wraz z opiekunami wzięli udział w akcji Sprzątanie Świata - Oświęcim 2017. Warto dodać, iż akcja ta została zorganizowana przez Miasto Oświęcim już po raz dwudziesty trzeci. Pamiętamy, jak ważne jest dbanie o czystość i porządek, a coroczne uczestnictwo w tej akcji uświadamia nam, iż możemy troszczyć się o świat poprzez troszczenie się o miejsca nam szczególnie bliskie - tam gdzie mieszkamy, uczymy się i pracujemy. Dzień ten przyniósł  nam jeszcze jedną korzyść - pozwolił spędzić trochę czasu razem w większym zespole niż klasowy i w dodatku, na świeżym powietrzu.
 

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat