Branżowa Szkoła I stopnia

SOSW Oświęcim
A A A

"Razem możemy wiele" - spotkanie IV

31 marca 2014
"Razem możemy wiele" - spotkanie IV
Prelekcja insptektora OTOZ
31.03.2014r. uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej naszego Ośrodka uczestniczyli w prelekcji z Inspektorem OTOZ Animals i jednocześnie zastępcą kierownika oddziału OTOZ Animals w Oświęcimiu – panią Krystyną Biernat. Prelekcja była elementem realizowanego w Ośrodku projektu socjalnego „Razem możemy wiele”, a jej celem było kształtowanie postaw prospołecznych. Podczas prelekcji uczniowie zostali zapoznani z prawami zwierząt świetle znowelizowanej ustawy o ochronie zwierząt, podejmowanymi przez OTOZ Animals interwencjami oraz o pracy inspektorów i wolontariuszy pracujących ma rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Oświęcimiu. Prelekcja wzbudziła duże zaciekawienie uczniów, ukazała wysoki poziom empatii i wrażliwości młodzieży oraz brak zgody na krzywdę bezdomnych zwierząt.
Nadmieniamy, iż w ramach realizowanego projektu uczniowie klasy IA Zasadniczej Szkoły Zawodowej zorganizowali zbiórkę na rzecz schroniska oraz budują budę dla bezdomnego psa, która wraz z zebranymi darowiznami zostanie przekazana schronisku.
 
Projekt socjalny pn. „Razem możemy wiele” odbywa się w ramach szkolenia ze specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, realizowanego przez panią Iwonę Wdowiak-Fydę.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat