Branżowa Szkoła I stopnia

SOSW Oświęcim
A A A

"Razem możemy wiele" - spotkanie III

24 marca 2014
"Razem możemy wiele" - spotkanie III
Pierwsza pomoc przedmedyczna
24.03.2014 r. młodzież Zasadniczej Szkoły Zawodowej gościła Pana Andrzeja Dziędziela i Panią Annę Sołek, tj. Dyplomowanych Zawodowo Ratowników Medycznych z Maltańskiej Służby Medycznej – Oddział Oświęcim. Spotkanie było elementem realizowanego w Ośrodku projektu socjalnego pn. „Razem możemy wiele”.
Szkolenie miało na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności młodzieży w  zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz świadomości dotyczącej potencjalnych dla zdrowia i życia zagrożeń. 
Uczniowie uczestniczyli w szkoleniu z dużą uwagą i skupieniem, a odważniejsi udzielali odpowiedzi na zadawane przez ratowników pytania. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali od ratowników pochwałę za wiedzę, postawę oraz zaangażowanie.
 
Projekt socjalny pn. „Razem możemy wiele” odbywający się w ramach szkolenia ze specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowany jest przez Panią Iwonę Wdowiak-Fyda. Dziękujemy!

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat