Branżowa Szkoła I stopnia

SOSW Oświęcim
A A A

"Razem możemy wiele" - spotkanie II

17 marca 2014
"Razem możemy wiele" - spotkanie II
Warsztaty z pedagogiem
W dniach 17 i 20.03.2014r. uczniowie klasy IA Zasadniczej Szkoły Zawodowej naszego Ośrodka, uczestniczyli w warsztatach integracyjnych z pedagogiem, panią Patrycją Więcek. Warsztaty były elementem realizowanego w Ośrodku projektu socjalnego „Razem możemy wiele”. Celem zajęć było motywowanie klasy do wspólnych działań, ćwiczenie umiejętności komunikowania się, rozwijanie spostrzegawczości i umiejętności rozpoznawania emocji na podstawie mimiki twarzy, budowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania metodą pogadanki, dyskusji, gry dydaktycznej, kalamburów oraz przy wykorzystaniu metody problemowej. Zaproponowana przez pedagoga metodyka pracy i sposób prowadzenia zajęć umożliwiły aktywny udział uczniów w zajęciach oraz pozwolił osiągnąć założone cele.
 
Projekt socjalny pn. „Razem możemy wiele” odbywa się w ramach szkolenia ze specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, realizowanego przez panią Iwonę Wdowiak-Frydę.
 

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat