Branżowa Szkoła I stopnia

SOSW Oświęcim
A A A

"Razem możemy wiele" - spotkanie I

14 marca 2014
"Razem możemy wiele" - spotkanie I
Przewodnik psa ratowniczego
14.03.2014 r. młodzież Zasadniczej Szkoły Zawodowej gościła przewodników psów ratowniczych z Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP w Kętach, tj. Pana Jerzego Hermę i Panią Aleksandrę Droździk, którym towarzyszyły psy – ratownicy. Spotkanie to było elementem realizowanego w Ośrodku projektu socjalnego pn. „Razem możemy wiele”.
Przyjazd Przewodników z psami wzbudził zaciekawienie, radość i uśmiech na twarzach nie tylko uczniów, ale i kadry pedagogicznej. Uczniowie w skupieniu z zainteresowaniem słuchali o specyfice pracy przewodników oraz towarzyszących im psów uczestniczących w akcjach ratowniczych. Młodzież poznała m.in. różnice pomiędzy psem ratowniczym a psem policyjnym, urządzenia lokalizacyjne wykorzystywane w akcjach ratowniczych, wymogi stawiane ochotnikom do służby ratowniczej oraz etapy i trudy, jakie musi pokonać zarówno przewodnik jak i pies, by zdobyć certyfikat uprawniający do udziału w akcjach ratowniczych. Pan Jerzy Herma poinformował, iż wyszkolony pies w terenie potrafi zastąpić pracę wielu ludzi, a na gruzach może okazać się szybszy i skuteczniejszy od urządzeń lokalizacyjnych. Przewodnik wskazał również sytuacje, w których rola psa – ratownika jest niezbędna: poszukiwanie osób zaginionych w terenie otwartym, żywych osób uwięzionych w osuwiskach czy gruzowiskach zawalonych obiektów budowlanych. Dowiedzieliśmy się, że dla psa ratowniczego ważny jest zapach żywego człowieka, którego odnalezienie pies-ratownik sygnalizuje szczekaniem. Pan Jerzy Herma zwrócił także uwagę na to, że nie każdy pies nadaje się na ratownika. Zaznaczył, że ze względu na cechy charakteru i predyspozycje, psy-ratownicy dzielą się na psy ratownicze: gruzowiskowe, lawinowe, poszukiwawcze oraz dowodne.
Spotkanie z Przewodnikiem psów ratowniczych było bardzo ciekawe, a w nagrodę za okazane zainteresowanie Pan Jerzy Herma pokazał kilka „psich sztuczek” w wykonaniu psa ratowniczego o imieniu Goran, który na co dzień jest jednym z członków jego rodziny.
 
Projekt socjalny pn. „Razem możemy wiele” odbywający się w ramach szkolenia ze specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowany jest przez Panią Iwonę Wdowiak-Fyda. Dziękujemy!
 

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat