Branżowa Szkoła I stopnia

SOSW Oświęcim
A A A

"Razem możemy wiele"

16 kwietnia 2014
"Razem możemy wiele"
Podsumowanie projektu
W okresie od 21.02 – 16.04. 2014 r. uczniowie klasy IA Zasadniczej Szkoły Zawodowej realizowani projekt socjalny pn. „Razem możemy wiele”. Projekt prowadzony był we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oświęcimiu a odbywał się w ramach szkolenia ze specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny i realizowany był przez Panią Iwonę Wdowiak-Fryda. Celem projektu była integracja zespołu klasowego poprzez edukację społeczną, promocję działań na rzecz bezdomnych zwierząt, jak również promocja placówki edukacyjnej. Wdrożone w projekcie działania służyły popularyzacji idei wzajemnej akceptacji, tolerancji, empatii, współpracy. W ramach projektu odbyło się spotkanie z przewodnikiem psa ratowniczego, warsztaty integracyjne z pedagogiem, szkolenie z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej, jak również prelekcja Inspektora OTOZ Animals. Działania projektowe zintegrowały nie tylko zespół klasowy, ale także środowisko szkolne i cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko uczniów, ale i grona pedagogicznego. Ponadto młodzież będąca beneficjentem projektu przygotowała i przeprowadziła zbiórkę na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Oświęcimiu, w którą włączyło się środowisko szkolne oraz rodziny uczniów. Młodzież przekazała schronisku budę dla psa, która została własnoręcznie przez nich zbudowana, przy wsparciu i pomocy czuwającego nad „dziełem” nauczyciela – Pana Janusza Wąsika. 

napisali o nas:

http://oswiecim.naszemiasto.pl/artykul/galeria/uczniowie-pokazali-wielkie-serca-wlasnorecznie-zrobiona,2239068,8848476,t,id,zid.html#galeria
 
a tak to się zaczęło...

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat