Branżowa Szkoła I stopnia

SOSW Oświęcim
A A A

Niezwykłe spotkanie z przyrodą

28 maja 2021
Niezwykłe spotkanie z przyrodą
Fotografia przyrodnicza - Marcin Karetta
W dniu 29 maja odwiedził nas Pan Marcin Karetta - uznany zawodowy fotograf, edukator, edukator, wydawca specjalizujący się w tematyce przyrodniczej. Podczas prezentacji mieliśmy możliwość zobaczenia wyjątkowych zdjęć zwierząt zamieszkujących bliskie nam tereny. 

Notatka prasowa:

Wystawa fotograficzna "Tradycyjne stawy karpiowe – gospodarka rybacka i przyroda” 

Wystawa prezentuje tradycyjne ziemne stawy karpiowe i ich różnorodne funkcje: produkcyjne, ochroniarskie, rekreacyjne. Kompleksy stawów hodowlanych, skupione w Dolinie Górnej Wisły, są nie tylko miejscem hodowli ryb, ale też siedliskiem wielu cennych gatunków roślin i zwierząt. Dla niektórych z nich to jedno z ostatnich dostępnych im miejsc, w których mogą wyprowadzić swoje lęgi. 

Dzika przyroda z jednej strony stanowi powód do dumy gospodarujących na stawach rybaków, z drugiej utrudnia im hodowlę i obniża jej produktywność. Dlatego w projekcie LIFE.VISTULA.PL, którego wystawa jest częścią edukacyjną, zaplanowano zarówno działania ochronne, jak i wspierające hodowlę ryb. 

Głównym celem projektu jest ochrona i poprawa stanu siedlisk dwóch gatunków ptaków, wymienionych w Załączniku I tzw. Dyrektywy Ptasiej: ślepowrona i rybitwy rzecznej. Pośrednio z działań ochronnych skorzystają również inne gatunki ptaków, takie jak zausznik, krakwa, głowienka i cyranka.

Zapraszamy do zapoznania się z różnorodnością i specyfiką stawowej przyrody oraz przyjrzeniu się ludziom, którzy na co dzień dbają o dobrostan tych akwenów. 

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.lifevistula.pl

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat