Branżowa Szkoła I stopnia

SOSW Oświęcim
A A A

Informacja dla Rodziców - zdalne nauczanie - 22. 03. 2020r.

Informacja dla Rodziców
22 marca 2020
Informacja dla Rodziców
Szanowni Państwo!

Od poniedziałku (23. 03. 2020r.) zaczynamy prowadzić lekcje zdalne. Oznacza to, że uczniowie będą otrzymywać zadania do realizacji w domu. Bardzo proszę Państwa o dopilnowanie swoich dzieci, żeby systematycznie wykonywały polecenia nauczycieli. Polecam także przeczytanie ważnego komunikatu Dyrektora SOSW - Jacka Polaka - na temat zdalnego nauczania, na stronie szkoły (pod kalendarzem wydarzeń) oraz publikacji psychologa szkolnego – pani Anny Lichańskiej pt. „Słowo do Rodziców” w sekcji aktualności.

Lekcje i zadania dla uczniów będą publikowane na stronie internetowej szkoły http://zsz.sosw-oswiecim.edu.pl/ w zakładce Online.

Utworzyliśmy grupy klasowe w komunikatorze internetowym i mamy z uczniami kontakt. W razie jakichkolwiek trudności proszę kontaktować się telefonicznie z wychowawcą klasy lub z sekretariatem pod numerem tel. 515116912 (do godz. 15.00)

Z poważaniem
Wicedyrektor SOSW w Oświęcimiu
Renata Boba

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat