Branżowa Szkoła I stopnia

SOSW Oświęcim
A A A

Dzień Ziemi - Sprzątanie Świata

25 kwietnia 2014
Dzień Ziemi - Sprzątanie Świata
Międzynarodowy Dzień Ziemi to święto wszystkich ludzi, którzy pragną dbać o naszą planetę i którzy czują się odpowiedzialni za życie na Ziemi przyszłych pokoleń. Dzień Ziemi jako święto międzynarodowe zostało ustanowione przez ONZ w 2009 roku, jednak już wcześniej obchodzono je w poszczególnych krajach. W Polsce jest ono świętowane od 1990 roku.
25 kwietnia z okazji Dnia Ziemi uczniowie ZSZ i SPdP uczestniczyli w akcji sprzątania terenów zielonych a także przygotowali krótkie przedstawienie o tematyce ekologicznej. Młodzież zwróciła uwagę na problem niszczenia Ziemi przez człowieka oraz konieczność dążenia do zachowania równowagi pomiędzy środowiskiem naturalnym a potrzebami współczesnego człowieka. ⇒zobacz
Po przedstawieniu obejrzeliśmy krótki film przyrodniczy o zwierzętach będących na liście  gatunków zagrożonych. Na koniec podsumowana została akcja zbiórki nakrętek plastikowych oraz rozstrzygnięty konkurs na najciekawszy przedmiot wykonany z makulatury.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat