Branżowa Szkoła I stopnia

SOSW Oświęcim
A A A

Chcemy pomagać bo potrafimy

27 września 2018
Chcemy pomagać bo potrafimy
wolontariusze ruszyli do działania
   W tym roku rozpoczyna działalność Klub Wolontariatu „Pożyteczni”. Uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w różnych akcjach o charakterze prospołecznym. Zachęcamy do współpracy uczniów, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.  Kładziemy nacisk na zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach oraz zwiększanie samodzielności i efektywności działania młodych ludzi.  Swoją działalność będziemy realizować poprzez: spotkania, szkolenia, wystawy, gazetki, stronę internetową, spotkania z zaproszonymi gośćmi, zbiórki darów organizowanych na terenie placówki. Od kilku lat organizujemy zbiórkę  surowców wtórnych. Zbieramy makulaturę, nakrętki pastikowe, zepsute telefony oraz zużyte baterie, aby nadano im „drugie życie” w procesie recyklingu. Nakrętki systematycznie przekazujemy osobom potrzebującym, pieniędzmi uzyskanymi w skupie makulatury wspieramy inne akcje szkolne. Od zeszłego roku szkolnego uczniowie przystępują do pracy w szkolnej kawiarence "Babeczka". Uczą się obsługi klienta w kawiarni, zbierają i wydają zamówienia gościom kawiarenki. W tym roku rozszerzamy działalność o pomoc zwierzętom w schronisku zbierając suchą i mokrą karmę, koce, poduszki, rękawiczki jednorazowe. Rzeczy te przekażemy osobiście podczas wizyt w schronisku gdzie będziemy wykonywać proste prace porządkowe oraz opiekuńcze przy zwierzakach. Ponadto w drugim semestrze planujemy również zbiórkę książek dla dzieci w szpitalach. Jak widać program wolontariatu jest napięty. Na szczęście grupa wolontariuszy jest dość duża, a każdy kto lubi pomagać i chciałby służyć pomocą znajdzie coś dla siebie. Lubimy pomagać, jesteśmy pożyteczni.
    Dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie i prosimy o dalsze wspieranie naszej działalności. To nic nie kosztuje, a innym można pomóc.
   
 

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat